Geriatrie

Wat is geriatriefysiotherapie 

Geriatrie fysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie gericht op zorg voor kwetsbare ouderen. Bedoeld voor ouderen met een hoge biologische leeftijd die te maken hebben met meervoudige en complexe gezondheidsproblemen. 

Een geriatrie fysiotherapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding tot algemeen fysiotherapeut een drie-jarige (master)opleiding voor geriatrie fysiotherapie heeft gevolgd. 

Wat doet een geriatriefysiotherapeut

Een geriatriefysiotherapeut richt zich op verbetering en behoud van gezondheid, zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen of ouderen die het risico lopen kwetsbaar te worden, met de focus op het bewegend functioneren. In de geriatriefysiotherapie ligt het accent niet op ziekte en zorg, maar op behoud en/of herstel van functies en participatie, op zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Of het voorkomen, terugdringen of beperken van andere gezondheidsproblemen door middel van bewegen. Ook voor preventie van klachten kunt u bij de geriatriefysiotherapeut terecht. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat de geriatriefysiotherapeut naar u toe komt, doordat het u niet lukt om naar de praktijk te komen of om uw thuissituatie beter in kaart te brengen. De geriatriefysiotherapeut geeft advies ten aanzien van loophulpmiddelen en andere thuiszorghulpmiddelen. De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. 

Hoe ziet het eerste consult eruit

Als u zich zonder verwijzing meldt volgt er eerst altijd een screening waarin door middel van korte concrete vragen, eventueel aangevuld met lichamelijk onderzoek, besloten wordt of het gepresenteerde gezondheidsprobleem binnen of buiten het beroepsdomein van de geriatriefysiotherapeut valt. 

Als er een indicatie is voor geriatriefysiotherapie volgt er allereerst een intake waarin de geriatriefysiotherapeut op methodisch wijze het gezondheidsprobleem inventariseert en analyseert. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek wordt in samenspraak met u een haalbaar behandelplan opgesteld met expliciete doelen en een afspraak voor behandeling gemaakt. 

De behandeling is afhankelijk van de uitslag van het onderzoek. Uw hulpvraag is het uitgangspunt van de behandeling. Bewegen en trainen heeft een positieve invloed op verouderingsprocessen. De behandeling zal daarom veelal bestaan uit oefentherapie gericht op het verbeteren of behouden van spierkracht, conditie, balans, mobiliteit en zelfstandigheid in het uitvoeren van dagelijkse handelingen zoals het opstaan uit een stoel. 

Waarvoor kunt  terecht bij de geriatriefysiotherapeut

Wanneer u klachten ervaart in het dagelijkse leven doordat de spierkracht afneemt, de conditie achteruit gaat, doordat u evenwichtsproblemen heeft, bang bent om te vallen of doordat u de laatste tijd vaker gevallen bent, dan kan een geriatriefysiotherapeut u daarbij helpen. De geriatriefysiotherapeut helpt ook cliënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom.  

Verwijzing

U kunt rechtstreeks contact zoeken met de geriatriefysiotherapeut. Vaak zult u ook verwezen worden door uw huisarts of specialist. Een verwijzing is vooral belangrijk als het om een chronische aandoening gaat of als er sprake is van meervoudige en complexe aandoeningen. 

Vergoeding geriatriefysiotherapie

Net als gewone fysiotherapie valt een behandeling van de geriatriefysiotherapeut onder de vergoeding van de aanvullende verzekering. Indien u geen aanvullende verzekering heeft komt de behandeling voor eigen rekening. Is er sprake van een chronische aandoening dan kan er vanaf de 21e behandeling een vergoeding uit de basisverzekering worden verstrekt. Er moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan om hiervoor een vergoeding te ontvangen. Raadpleeg de polisvoorwaarden van je zorgverzekering, om vast te stellen aan welke voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding.