Tarieven en vergoedingen

Tarieflijst fysiotherapie / manuele therapie

Deze tarieven gelden alleen als u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie / manuele therapie bij uw zorgverzekeraar heeft . Als u dit wel heeft, dan brengen wij het tarief in rekening dat is vastgelegd in het contract dat wij met uw zorgverzekeraar hebben afgesloten. De kosten van alle behandelingen worden dan volledig door uw zorgverzekeraar aan ons vergoed (tot het maximale bedrag van uw aanvullende pakket is bereikt). Verreweg de meeste mensen hebben een aanvullende verzekering voor fysiotherapie / manuele therapie, maar kijk voor de zekerheid uw aanvullende polis na of neem contact op met uw zorgverzekeraar. De betalingsvoorwaarden van het KNGF zijn van toepassing.

Bekijk hier de actuele tarieven.
Bekijk hier de betalingsvoorwaarden.
Bekijk hier ons privacy reglement.