Tarieven

Tarieflijst fysiotherapie / manuele therapie

Deze tarieven gelden alleen als u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie / manuele therapie bij uw zorgverzekeraar heeft. Als u dit wel heeft, dan brengen wij het tarief in rekening dat is vastgelegd in het contract dat wij met uw zorgverzekeraar hebben afgesloten. De kosten van alle behandelingen worden dan volledig door uw zorgverzekeraar aan ons vergoed (tot het maximale bedrag van uw aanvullende pakket is bereikt). Verreweg de meeste mensen hebben een aanvullende verzekering voor fysiotherapie / manuele therapie, maar kijk voor de zekerheid uw aanvullende polis nog even na of neem contact op met uw zorgverzekeraar. De betalingsvoorwaarden van het KNGF zijn van toepassing.

Tarieven 2021

Fysiotherapie behandeling
Manuele therapie behandeling
Geriatrie fysiotherapie behandeling
Behandeling incl. toeslag aan huis
Behandeling incl. inrichtingstoeslag
Niet nagekomen afspraak
Eenmalig consult (op verzoek van huisarts)
Screening
Intake en onderzoek na screening
Intake en onderzoek na verwijzing
Lange zitting bij complexe of meervoudige zorgvragen
Eenvoudige korte rapporten
Gecompliceerde, tijdrovende rapporten
Telefonische zitting
Verstrekte verband-/hulpmiddelen
€ 37,00
€ 47,00
€ 47,00
+ € 15,00
+ € 15,00
€ 30,00
€ 60,00
€ 15,00
€ 55,00
€ 55,00

€ 75,00
€ 45,00
€ 70,00
€ 18,00
Variabel

Vergoedingen

Voor informatie over hoe goed u verzekerd bent, kunt u kijken op: www.defysiotherapeut.com onder het kopje bent u goed verzekerd, of op www.kiesbeter.nl